Om mig

Eva StrömvallFör mig är det viktigt att förstärka det friska och förebygga ohälsa, genom att ge rätt hjälp och vara målinriktad i samarbete och tillsammans med kunden för bästa resultat. Under de senaste åren har jag alltmer arbetat med ledarskap där jag också har mångårig egen erfarenhet. Jag drivs av utveckling och att kunna ge de som efterfrågar min hjälp en seriös gedigen kompetens.


Jag har stor erfarenhet av stresshantering individuellt såväl som med par och med grupper, likaså av att arbeta med kris- och traumahantering både som chef och som psykoterapeut med KBT-inriktning.


Företagshälsa


Inom sjukvården

Under nio år arbetade jag inom sjukvården vid sjukhusen i Eskilstuna och Katrineholm, både som arbetsledare för kuratorer och som kurator framförallt på hjärtintensiven samt på vårdcentraler där jag också var konsult.


Kris-och katastrofledning

Jag var under större delen av tiden med i landstingets kris- och katastrofledning där jag utsågs till chef för det psykologiska omhändertagandet och har deltagit aktivt i ledande position under flera olika katastrofer.


Kommunal verksamhet

Jag har arbetat 10 år inom kommunal verksamhet med utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och vuxna. En hel del av arbetet var inriktat på behandling av missbruk av olika slag.


Chef samt universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola

De sista åren inom kommunen var jag chef och ansvarig för specialistkompetensen inom Alkohol & narkomanvårdsenheten innan jag rekryterades till tjänsten som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola. Jag undervisade under ca fem år samt forskade på magisternivå. Mitt magisterarbete inriktades på ett organisations- och ledarskapsperspektiv.
Min bakgrund


2003

Filosofie magister i psykosocialt arbete

Örebro universitet

2008-2009

Psykotraumatologi

Uppsala universitet

Jag har också utbildningar, såväl nationella som internationella, i bl. a  Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Acceptance and Commitment Training (ACT)/mindfulness

Tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholberoende

Motiverande Intervju (M.I.), Prolonged Exposure Therapy vid PTSD (Edna Foa)

Integrative Behavior Couples Therapy (IBCT)  Schematerapi

HANDLEDARUTBILDNING


Telefon: 070-2019811 eller 016-96680

E-post: evastromvall@hotmail.se1985-1988

Socionomutbildning

Örebro universitet


2004-2005

Kognitiv beteendeterapi

KBT Svealand Örebro

Kontakt

Adress: Sundbyholm RAMSUND 1

63508 ESKILSTUNA


2005-2006

Stresshantering i grupp

Uppsala universitet

2009-2012

Psykoterapeututbildning KBT

Medicine magister

Karolinska Institutet